Zhodnocení ZS 2013

Studenti pro studenty: Zhodnocení ZS 2013

V zimáku nejvíc vyčnívala Hudba z FEKTu, stovky a stovky hodin práce se vrátily v podobě největšího festivalu, který jsme kdy udělali. Neskutečných 4500 návštěvníků dorazilo na parkoviště mezi budovy FEKTu T10 a T12 a užívali si začátek školního roku.

Energie dodaná lidskými zdroji ze SPS byla v ZS 2013 dál z velké části věnována na naši největší akci, pro prváky v podobě nejrůznějších aktivit a do časopisu e-fekt.

Organizační struktura

                                                                   

 

Vedoucí – Tomáš Mejzlík

Správce akcí – Petr Jarchovský

Lidské zdroje – Lucie Sára Jurčová/Monika Nevřelová

Marketing a propagace – Vojta Burian

ORG – Daniel Janík

Šéfredaktor e-fektu – Michal Talába

HzF – hlavní organizátor Hudby z FEKTu – Petr Jarchovský/Martin Holčík

Správce akcí koordinuje plánování, realizaci a hodnocení zábavních/vzdělávacích akcí pro studenty.

Šéf týmu lidských zdrojů řídí tým lidských zdrojů, který se zabývá náborem nových členů, interním vzděláváním členů a aktivitami podporujícími týmový duch v organizaci. Pořádá interní akce typu: vánoční besídka, silvestr SPS, výjezdní zasedání (víkendovky).

Šéf týmu marketingu a propagace vede tým marketing a propagace, který se ve spolupráci se správcem akcí zabývá hlavně propagací akcí, vytipováním, vyjednáváním a realizací partnerských dohod s jinými organizacemi nebo subjekty a získáváním finančních zdrojů.

Šéf týmu ORG se stará o technické zázemí organizace, inventuru kanceláře, funkčnost PC, tiskárny, intra stránky a veřejné stránky SPS, archivaci vědomostí. Pozn. ORG reprezentuje zkratku Organizace, vnitřní struktura a technické zázemí.

Šéfredaktor e-fektu má na starosti časopis, co se obsahové stránky týče. Je zodpovědný za dodržování předem stanovených termínů. Posílá časopis na tisk, koordinuje jeho distribuci po fakultě. Dále koordinuje zisk zpětné vazby od čtenářů a zabývá se jí.

Hlavní organizátor Hudby z FEKTu je členem vedení z důvodů důležitosti jeho funkce – nese velkou zodpovědnost a připravuje nevětší akci SPS.

Členové

V ZS 2013 SPS fungovalo v počtu 29 členů. V tabulce je jméno a odkdy působí v SPS.

                                             

Akce a projekty

Zaměřené na prváky

Velkou část úsilí jsme zaměřili na akce určené především pro prváky. Začalo to účastí na třídenním Zaškolováku, pomoci s imatrikulacemi, sdružením prváků do FB skupin a pomáhání jim při řešení problémů, víkendem v Brně, kdy jsme prošli labyrint Technické 12 pro snazší orientaci, podniků v okolí kolejí a školy, zajímavé místa v Brně, zašli jsme i na střelnici vypálit pár ostrých z Kalacha nebo třeba Dessert Eagla. Na to navazovala posezení v čajovně, v hospodě a různé další akce po celý semestr, které byly určené výhradně pro prváky.

29. 8 – 1. 9. Zaškolovák VUT

Rozhodli jsme se spolupracovat na této akci s organizací Studentzone (mj. i pořadatelé Brněnského Majálesu) v podobě vedení čtyřicetičlenné skupiny prváků z FEKTu a pomáhali jsme skupinkám z jiných fakult. Na akci byla pohodová atmosféra a zúčastnění si mezi sebou vytvořili pevnou přátelskou vazbu.

20. 9. Imatrikulace studentů

Imatrikulace je slavnostní akt přijetí ke studiu VŠ. Zástupci Studentů pro studenty povídali prvákům o životě na FEKTu, o kolejích, o formě studia, o studentském vyžití atd. Imatrikulace se zúčastnilo přibližně 600 studentů.

20. - 22. 9. perFEKT start

perFEKT start navazoval na imatrikulaci a probíhal celý víkend před začátkem semestru. Jeho nejrůznějších částí se účastnilo kolem 80 studentů. Zašli jsme koupit šalinkarty, do hospod v okolí, představili studentům méně oficiální povídání v hospodě o tom, jak to chodí na FEKTu. Prohlédli jsme Brno, zašli na střelnici, na přehradu a v neděli večer uspořádali jednu velkou grilovačku na Palačáku.

25. 9. Hudba z FEKTu 2013

Největší akce pořádaná studenty VUT – na Hudbě bylo na 4500 návštěvníků, hromada studentských kapel a doprovodného programu. V soutěži zvítězila studentská kapela The Substation a mimo věcných cen získaly také možnost zahrát si na Studentském majálese 2014.

e-fekt

První číslo tohoto semestru vyšlo v listopadu, 28 stránek náklad 1600 kusů a proběhlo ještě pod vedením Martina Žáka, další prosincové už pod Michalem Talábou. V e-fektu shrnujeme aktuální dění na fakultě a univerzitě odlehčenou formou a studentským pohledem.

16. 10. Drakiáda

Není nad to si zavzpomínat na staré dobré časy našeho dětství, sestrojit si draka a pak ho pustit na oblohu.

30. 10. Stezka odbahy

Jedná se o zábavně-strašidelnou soutěž, ve které jen ti nejodvážnější můžou vyhrát a přežít. Samozřejmě nejde o nic hrůzostrašného, i když většina účastníků se na závěr stezky přiznala, že v určitých úsecích pocítili strach. A čeho se většina bála? Možná atmosféry noci, možná našich strašidel – mrtvého vojáka, mrtvé nevěsty, nebo dokonce pyrotechnických efektů připravených speciálně pro tento večer.

13. 11. BTBIO

Speciální párty oboru, ve kterém se vyskytují ženy v množství větším než malém. Tak to vypadalo i v Yachtu, kde byl poměr holek a kluků přinejmenším vyrovnaný. Přibližně 150 lidí slušně napěchovalo klub a zasoutěžilo si v soutěžích orientovaných na biomedicínské zaměření.

21. 11. LANPárty

Banda nadšenců do počítačových her sebrala noťasy, vyrazila do klubovny v centru Brna a pařili od večera do rána.

3. 12. Kapka krve

Z řad studentů oslovujeme všechny, kteří chtějí pomoct druhým a darovat krev. Letos se v brzkých ranních hodinách navzdory velké zimě neváhalo vydat přes půl Brna do Bohunic darovat krev 14 dárců červené tekutiny.  

 

Další aktivity

Po dlouhých vyjednávání se podařilo dostat stojany na kola před fakultu. První iniciativa od studentů byla údajně víc než 5 let zpátky.

SPS společně s vedením FEKT a Studentskou komorou připravilo aktualizaci hodnocení kvality výuky. Vyházeli jsme zbytečnosti a nechali jen otázky užitečné pro budoucí studenty, nebo pro učitele jako dobrá zpětná vazba. Cílem je zvýšit počet vyplněných dotazníků a zlepšit jejich vypovídající hodnotu.

SPS společně s vedením FEKT zorganizovalo přednášku od Microsoftu pro všechny studenty, kteří si pohrávají s myšlenkou začít podnikat, nebo mají nápad a chtějí ho prodat.

SPS bylo partnerem na Symposiu – dvoudenní akce zaměřené na podnikavce, která proběhla v budově Fakulty podnikatelské.

Poděkování

Za podporu děkujeme

  • Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
  • Skupině ČEZ
  • Ostatním sponzorům a partnerům

                                                                                                                                                                                           Za SPS
                                                                                                                                                               Tomáš Mejzlík, vedoucí

SPS na FB