Historie

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Historie dobrovolného spolku Studenti pro studenty (SPS) sahá do prvního čtvrtletí roku 2005, kdy se pomalu začal rodit nápad vytvořit (po vzoru jiných škol a fakult) příručku prváka, která by poskytla nově nastupujícím studentům fakulty všechny důležité informace a to nejlépe neoficiální a zábavnou formou. Na základě této myšlenky jsme se začali pravidelně setkávat a vytvářeli jsme postupně základní obsah brožury. Kromě příručky jsme se chtěli věnovat také vydávání fakultního studentského časopisu. Tento záměr se podařilo prosadit u vedení fakulty, které nám přislíbilo finanční prostředky na jeho tisk, aby mohla být papírová podoba časopisu dostupná v rozumném nákladu všem studentům zdarma. Nejen díky tvorbě časopisu se naše skupinka postupně rozrůstala o další členy a věříme, že tento trend bude pokračovat. Rádi mezi sebou přivítáme nové členy, kdokoliv se může přijít podívat na některé z našich setkání a podílet se na libovolných aktivitách (časopis, pořádání zábavných akcí pro studenty, ...). Náš spolek je oficiálně registrován v databázi národních studentských organizací, kterou spravuje Akademické centrum studentských aktivit.

Řídíme se několika jednoduchými a srozumitelnými pravidly:

* členství v SPS je naprosto dobrovolné

* z členství nevyplývají žádné povinnosti

* z členství nevyplývají žádné výhody

* ve spolku jsou si „všichni rovni”

Možná to vypadá jako utopie, ale zatím to velmi dobře funguje.

SPS na FB